Sertifikalarımız


800 m²’si üretim merkezi olmak üzere toplam 2000 m² kapalı alanda, tüm süreçlerin özel yazılımlar ile 7/24 izlendiği bir ortamda hizmet veren Stembio, aşağıda yer alan sertifika ve ruhsatlara sahiptir.

  • Avrupa Birliği’nin İyi Üretim Uygulamaları Sistemi (Good Manufacturing Practices, GMP) kapsamında verilen cGMP sertifikası
  • Doku ve Hücre Merkezi Faaliyet İzni
  • EATCB; Avrupa Doku ve Hücre Bankaları Birliği Akreditasyonu
  • ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 13485:2016 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

kalite sistemlerine sahiptir.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce verilen ruhsat ve faaliyet izinleri doğrultusunda yasaların ve dünya standartlarının gerektirdiği en sağlıklı ve güvenli şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.

İş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra ekolojik sistemi sürdürülebilir kılmayı da ön planda tutan Stembio, bütün faaliyetlerinde etkin çevre yönetim uygulamalarını ve çevresel performans kriterlerinin sürekli iyileştirilmesi politikasını benimsemiştir.