icon image

Rejeneratif tıp, hastalar için organ ve/veya doku fonksiyonlarının yenilenmesi amacıyla tıpta yeni gelişen çok önemli bir alandır. Bu alan, normal işlevi eski haline getirmek için insan veya hayvan hücrelerini, dokularını veya organlarını değiştirme, mühendislik veya yenileme süreci" ile ilgilenir. Vücudun kendi onarım mekanizmalarını uyararak, daha önce onarılamayan dokuları veya organları işlevsel olarak iyileştirmek için hasarlı doku ve organların mühendisliğini vaat eder.

Diğer bir değişle rejeneratif tıp, hasar almış doku ve organların tekrar yenilenmesini ve vücut fonksiyonlarının iyileşmesini sağlar. Yenilenme ve onarım sürecinin başlamasıyla oluşan yeni doku ve hücreler sayesinde vücuttaki hasarlı bölgelerdeki fonksiyon kayıpları düzeltilebilir.

Stembio çatısı altında faaliyetlerine devam eden StemRegen’in ana konusunu rejeneratif tıp oluşturmaktadır. Tedavi odaklı ve yenilikçi yaklaşıma sahip bakış açısıyla geliştirdiğimiz hücresel çözümlerimizi hekimlerimizin hizmetine sunmaktayız. Aynı zamanda farklı branşlarda farklı hastalıklar için alternatif yaratabilecek hizmetlerimiz hem Türkiye’de hem de Dünya’da klinik çalışmaların başlatılması için bir fırsat yaratmaktadır.

Hizmet verdiğimiz ürünler;

  • Adinizer - Mekanik Stromal Vasküler Fraksiyon
  • PRP - Trombositten Zengin Plazma