Üretim Birimi

cGMP B ve C sınıf laboratuvarlar içerisinde konumlanmış cGMP B ve A sınıf steril alanlarda faaliyet gösteren üretim birimi, aynı zaman dilimi içerisinde hem hücre hem de doku ürünlerini işleme yeteneğine sahiptir. Bu özellik dünyada çok az sayıda merkezde bulunmaktadır.

Kalite Kontrol Birimi

Sterilite, toksisite, pirojenite, genetik analizler, tümörojenite analizleri, flow-cytometry analizleri, hücresel analizler ve çevresel kalite kontrol işlemlerini kendi bünyesinde gerçekleştirebilecek alt yapı ve donanıma sahip olan birimimizdir.

Merkeze gelen tüm ham hücre ve dokuların, sarf malzemelerin, merkezden çıkan tüm hücre ve doku ürünlerinin gerekli olan bütün kalite kontrolleri bu birimde gerçekleştirilmektedir.

Birim, Merkezin cGMP çevresel standartlarını karşıladığını 7/24 kontrol altında tutabilmektedir.

Kriyoprezervasyon Birimi

GMP kontrollü alanlar içerisinde, mevcut altyapımızla 20.000 hücresel ürün, 10.000 kordon kanı ve 10.000 doku ürünün bankalayabilme kapasitesine sahip olan kriyoprezervasyon birimimizde, sıvı azot tankları, -86°C derin dondurucular, hücre ve dokuların canlılıklarını kaybetmeden dondurulabildiği kademeli dondurma cihazları bulunmaktadır.

Ürün Kabul Birimi

Merkeze gelen tüm ham hücre ve doku materyallerinin ve sarf malzemelerin, karantina alanlarına alınarak, örneklemelerin yapıldığı ve gerekli kontrollerinin gerçekleştirilerek merkeze kabul edildiği birimimizdir.